EMPOWERING MYELOMA ADVOCACY ACROSS EUROPE


LinkedIn facebook twitter youtube

Myeloma Patients Europe (MPE), en paraplyorganisation för myelompatientgrupper och -föreningar, utför en undersökning i samarbete med Amgen för europeiska myelompatienter för att förstå deras behov av information.

Om du är en myelompatient som bor i Sverige, som tidigare har fått minst en behandling eller för närvarande får din första behandling, skulle MPE vara mycket tacksam om du tar dig tid att fylla i enkäten.

Du finner länken till undersökningen här.

Undersökningen har utvecklats i samarbete med läkemedelsföretaget Amgen.

I undersökningen ställs ett antal frågor till patienterna för att bättre förstå myelompatientens behov av och preferenser för information. Den är speciellt inriktad på den typ av information som värdesätts av patienter då de ska fatta beslut om behandling.

Den strävar även efter att förstå:

  • Patientens medverkan i beslutet om den senaste behandlingen och de faktorer som inverkade på detta beslut.
  • Hur information associeras med förtroende för de beslut om behandling som fattas.
  • Kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter gällande beslut om behandling.

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras och kommer att ge en värdefull insikt i patienternas behov. Det ska användas för att ge underlag till strategier för informationsutbyte för ett flertal intressenter, inklusive läkemedelsföretag och patientgrupper. MPE och dess medlemmar kommer också att använda resultatet av undersökningen som underlag för sina opinionsbildnings- och kampanjstrategier, vilka strävar efter att förbättra patienternas upplevelse i hela Europa.

 

Jämförande data

Undersökningen översätts och utförs i 12 länder i Europa: Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Israel, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Målet för undersökningen är att slutligen rekrytera 1 000 myelompatienter i hela Europa. Genom att utföra undersökningen i flera länder kan landspecifika och jämförande analyser av resultaten utföras. Detta möjliggör förståelse för skillnaderna i patientupplevelser i olika delar av Europa.

 

Var kan jag finna ytterligare information?

För ytterligare information eller om du har några frågor om undersökningen kan du mejla till Kate Morgan, Policy Manager, Myeloma Patients Europe på adressen morgan@mpeurope.org

MPE och Amgen vill tacka dig på förhand för att du fyller i enkäten.

Om du vill dela länken med någon, vänligen använd länken nedan: https://www.mpeurope.org/undersokning-om-myelompatienters-behov-av-information/

Kopiera inte undersökningslänken från din webbläsare. Om du upplever något problem, vänligen mejla till info@mpeurope.org.

För att genomföra undersökningen rekommenderar vi att du använder någon av följande webbläsare: Internet Explorer 9 eller högre, Chrome 71+, Firefox 64+ eller Safari. Vänligen säkerställ att JavaScript och cookies är aktiverade för att sidelementen skall fungera smidigt. Se dessutom till att proxy och antivirusprogram inte blockerar våra applikationers URL adresser.