EMPOWERING MYELOMA ADVOCACY ACROSS EUROPE


LinkedIn facebook twitter youtube

 

Det ökade antal personer som drabbas av covid-19 ger upphov till stor oro. Många länder har tvingats vidta åtgärder för att stoppa spridningen av viruset. Dessa åtgärder är många gånger mycket begränsande och kan omfatta social distansering och hemarbete i en situation av självkarantän eller isolering, för att undvika smitta hos sig själv och andra.

Den information som vi får spär på vår oro och rädsla, särskilt hos patienter med myelom eller AL-amyloidos, som kan känna sig särskilt utsatta under spridningen av coronaviruset. Vi får inte glömma bort att cancerpatienter – särskilt de som genomgår behandling – har ett nedsatt immunförsvar, vilket innebär att de är känsligare för infektioner i allmänhet. Detta gäller också för coronaviruset.

Den nuvarande situationen med restriktiva åtgärder som vidtas av olika länder för att förhindra sjukdomsspridningen, t.ex. karantän, kommer att tvinga människor till ändrade beteenden under lång tid framöver. Bara detta är svårt, och kan ge upphov till negativa tankar och känslor som rädsla och ångest. Vi vet att i vissa länder kommer begränsningarna att gälla i minst en månad, kanske ännu längre. Av detta skäl är det viktigare än någonsin att ägna tid åt att ta hand om sin egen fysiska och psykiska hälsa.

Med hjälp av Fátima Castaño, psykoonkolog, sammanfattar MPE några tips nedan för att hjälpa dig att på bästa sätt hantera isoleringen.

1. Ta dig tid att göra hemmiljön bekväm och avkopplande. Det gäller inte bara den fysiska miljön, utan också saker som kan hjälpa dig att slappna av och må bra, t.ex. böcker, musik eller annat som du kan fylla din tid och tanke med, på ett positivt sätt.

2. Rutiner är alltid bra för din fysiska och psykiska hälsa. Under den här tiden, upprätthåll dina vanliga rutiner i den mån det är möjligt, eller skapa en egen rutin som hjälper dig att känna dig glad och frisk. Se till att dina rutiner under denna period omfattar hälsosamma vanor när det gäller kost, sömn, fysisk aktivitet och fritid.

3. Tillbringa inte hela dagen i pyjamas! Att vara hemma betyder inte att du inte kan börja dagen på samma sätt som du brukade göra före isoleringen. Detta kan påminna dig om dina vanliga rutiner och du kan känna dig närmare världen utanför. Kanske känner du dig mer positiv och produktiv!

4. Om du arbetar hemifrån, försök avskilja arbetsplatsen från det utrymme där du tillbringar din fritid. Sätt upp ett hemmakontor med all den utrustning som du behöver, för att utföra dina arbetsuppgifter på det sätt som du brukar göra. Du kan använda ett extrarum, eller en del av ett rum, som ditt ”arbetsutrymme”. Om det går, försök att hålla arbetsutrymmet avskilt från det utrymme där du tillbringar din fritid. På så sätt har du en plats för återhämtning och avkoppling efter arbetsdagens slut.

5. Karantän kan kännas ensamt. Det är viktigt att du är medveten om detta så att du inte känner dig isolerad och bortkopplad från ditt vanliga liv och världen utanför. Trots de nuvarande begränsningarna när det gäller att vara fysiskt nära släktingar och vänner, finns det som tur är andra sätt att hålla kontakten. Genom videosamtal och vanliga telefonsamtal, e-post, meddelandetjänster och sociala medier kan tekniken vara till hjälp för att hålla kontakt med nära och kära. Om du är van vid att arbeta i kontorsmiljö kan det också kännas ensamt att arbeta hemifrån. Tänk på att planera in regelbundna telefon- och videosamtal med ditt team, dina kollegor, din chef och andra partner för att känna att du fortfarande är del av arbetsplatsen.

6. Den mängd information som vi får om coronaepidemin via nyheter, sociala medier, lokala och nationella myndigheter och vårdgivare kan ibland kännas överväldigande. Många gånger är det svårt att inte få negativa tankar eller känslor, såsom rädsla, ångest eller förtvivlan. Om det är så för dig, försök att begränsa mängden information som du tar del av om utbrottet. Ett sätt kan vara att minska användningen av informationskällor, vilket kan göras genom att sätta upp gränser för den tid som du ägnar åt sociala medier, nyhetssändningar eller tidningar. Det är viktigt att hålla sig informerad, men det finns samtidigt risker med att lägga ett så stort fokus på sjukdomen att det påverkar ditt dagliga liv och ditt välmående.

7. Din vårdkontakt kan ha föreslagit förändringar i din behandling under den här tiden, t.ex. ändrad behandlingsplanering eller medicinering. Detta kan upplevas som förvirrande och det kan hända att du ifrågasätter den nya vårdplanen, eller din läkare. Du kan också känna oro för nya biverkningar eller för hur den nya strategin kommer att fungera. Försök att komma ihåg att om din läkare har rekommenderat förändringar i din behandling är syftet att skydda dig och din hälsa under denna tid när du är extra sårbar. Det är troligt att förändringarna har föreslagits för att stödja ditt immunsystem och minska risken för infektioner. Om du fortsätter att känna oro – eller om du har synpunkter på den gällande behandlingsplanen under den här tiden – prata med din läkare så snart som möjligt. På så vis kan du få en ökad förståelse för eventuella förändringar och delta aktivt i beslut som rör din behandling.

8. Också under covid-19-utbrottet – och enligt din personliga vårdplan – kan det hända att du måste åka till sjukhuset för behandling eller läkarbesök. Det är ofrånkomligt att du funderar över eventuella infektionsrisker i samband med detta. Det kan vara till hjälp att prata med sin läkare om huruvida det är absolut nödvändigt med ett fysiskt besök – kanske finns möjlighet att senarelägga besöket eller ersätta det med ett telefon- eller videosamtal. Om det inte är möjligt att skjuta på besöket bör du vara noga med att följa alla rekommendationer om hur risken för infektioner kan minskas, på väg till och från sjukhuset och under själva besöket. Kom ihåg att du är en viktig beslutsfattare när det gäller din egen behandlingsplan, men när tiderna är osäkra är det lätt att känna att man saknar kontroll. Om du känner dig orolig för hur din vård eller hälsa kan påverkas av coronaviruset, prata med din läkare och ditt vårdteam för att hålla dig informerad och vara delaktig i beslutsfattandet och planeringen av din behandling.

9. Slutligen, försök vara positiv! Det finns vetenskapliga belägg för att en positiv inställning kan hjälpa dig att känna dig mindre orolig, friskare till kropp och själ och ge en känsla av kontroll. Försök att inte tänka på det värsta som kan hända, eller saker som kan gå fel – det kan få dig att känna dig sämre. Följ i stället dessa råd för att hålla dig så frisk som möjligt under denna svåra tid.

 

Översättning av Ibidem Group